Özellikle çok odalı otellerde , hastanelerde kurulu bulunan çamaşırhanelerin içinde oluşan su buharının ortam dışına atılabilmesi için kullanılan havalandırma kanallarının iç görüntülerinin alınası ve temizliğinin yapılması.

NEDEN GEREKLİ ?

Bu kanallarda , yıkanan çamaşırlardan çıkan kumaş havları birikintilere sebep olmaktadır.Çamaşır yıkama sıklığına ve çamaşırın cinsine göre oluşan bu havlar bazı hallerde kanalın içini tamamen kapatabilmektedir.Doğal olarak sistemin işleyişine engel olmakta , enerji tüketimini arttırmaktadır.Buna ek olarak oluşan hav yanıcılığı çok olan bir malzemedir.Herhangi bir sebepten kanal içine sızabilecek yanıcı bir madde kanal içinde birikmiş havları çok hızlı bir biçimde tutuşturabilmektedir.Bu kanal yapısına bağlı olarak tüm binanın yanma riskine neden olabilir.