Otel , motel , restaurant ve yemek şirketlerinin yemekhanelerindeki ocak ve fritözlerin üzerinde bulunan davlumbazların ve bu davlumbazların devamında , yemek ve kızartma buharını dış ortama taşıyan kanallarda oluşan yağlı tabakanın temizlenmesi.

NEDEN GEREKLİ ?

Yemek pişerken oluşan buharın sıcaklığı ile kanal içerisinde oluşan ve zehirli hale dönüşen atık yağların , eriyerek pişen yemeğe düşme ve zehirlenmeye yol açma durumu vardır.Hijyenik bir yer olması gereken yemekhane ortamında kanal içerisinde bulunan atık yağların bakteri üretmeleri mümkündür.

Bilindiği üzere atık yağların yanıcılığı çok fazladır.Bu pisliği barındıran kanala sıçrayabilecek en ufak bir kıvıcım baca yangınına neden olmakta ve yağların çok hızlı yanması nedeni ile alınacak tedbirler yetersiz kalmaktadır.Tutuşan bir baca için yapılacak en iyi şey biriken atık yağların tamamen yanmasını beklemek , bu arada yangının başka bir yere sıçramasına engel olmaktır.Yanan bacanın iç sıcaklığı 700-800 Cº olabilmekte , bu yükseklikte olan bir sıcaklık bacaya yakın olan yanabilecek diğer malzemelerin (ahşap , boya vs.)tutuşmasına neden olacaktır.Bu yangını baca yangını olmaktan çıkartıp bina yangınına çevirmektedir.